Verzuim herstel

HomeVerzuim herstel

Verzuim

Bij verzuim lijden alle partijen, als eerste natuurlijk de desbetreffende medewerker maar ook collega’s, cliënten en de totale organisatie.

De kosten en druk van verzuim zijn hoog. De organisatie betaald het salaris van de zieke medewerker en de inhuur van flexwerkers. De werkdruk van collega’s neemt toe en verhoogd de kans op uitval.

De additionele schade, in de vorm van slecht imago werkgever, kwaliteitsverlies, overbelasting collega’s,
Indien medewerkers eerder herstellen en bovendien gemotiveerd weer instromen is dit niet alleen positief voor hen, maar ook voor het team en de organisatie .

Probleemstelling en Analyse verzuim

Bij analyse door het CBS van ziektespecifiek verzuim 2017 blijkt dat de oorzaken van langdurig ziekteverzuim (42 tot en met 730 dagen) verschillen per levensfase. Tussen het 25e en 45e levensjaar wordt het verzuim grotendeels veroorzaakt door psychische aandoeningen. Hierna neemt het aandeel werknemers dat verzuimt wegens psychische aandoeningen af en wordt het verzuim voornamelijk veroorzaakt door ‘overige lichamelijke aandoeningen’ (hart- en vaatziekten, maag- en darmklachten, neurologische aandoeningen, urogenitale klachten, longklachten etc.).

Het blijkt verder dat het meeste ziekteverzuim, in de leeftijdsgroep van 25-34 jarigen een psychische oorzaak heeft (47%).
Samen met de categorie overigen is dit de oorzaak van 75% van verzuim.

Het verzuimpercentage toont grote verschillen en de sectoren bestuur gezondheidszorg en onderwijs zijn de lijstaanvoerders.

Oplossing

Vitaliteit herstellen van de medewerkers herstellen, dit heeft effect op de uitvalcategorieën psychisch en overige die samen 75 % van het verzuim bepalen.

Door middel van training en begeleiding van zieke medewerkers kun je versnelde intreding bewerken.
Dit kan bij de 2e  categorie psychische oorzaak (47%) , door inzicht te verschaffen in de intrinsieke factoren en hen leren hier anders mee om te gaan.

In de 3e categorie overig (28%) is de oorzaak extrinsiek. Het overkomt je. Hier is de uitdaging een andere houding tot de ziekte in te nemen. Je te richten op mogelijkheden en verwerken van verlies in plaats van je te richten op de beperking.

Training: Qua Vitaliteit.
Het herstellen van de eigen vitaliteit levenslust en arbeidsvreugde, bij langdurige uitval t.g.v. lichamelijk of psychische overbelasting.

Doel:
Medewerkers die langdurig ziek zijn te ondersteunen in hun herstel. Zodat ze weer de vitaliteit gaan ervaren, die kenmerkend is voor in balans zijn. Medewerkers met een levensbedreigende ziekte, te ondersteunen in het verhouden tot het ziekzijn en desondanks rust en vreugde te ervaren. Leren te zijn bij hoe het is. Door inzicht en ervarend onderzoeken, weer contact te maken met je vitaliteit en levensvreugde.

Visie.
De training is ontwikkeld vanuit een zijnsgeoriënteerde visie, waar het evenwicht in denken en voelen bron is van geestelijk welzijn en ondersteunend is voor het lichamelijk welzijn. Indien de lichamelijke gesteldheid ernstig verstoord is, bevorderd deze aanpak balans in het omgaan met de klachten.

Aanpak.
Bij de training staat de ervaring van de deelnemer en haar/zijn persoonlijke route naar herstel centraal. Wanneer het vertrouwen in de eigen autonomie toeneemt verschijnt op natuurlijke wijze de levenslust en vitaliteit. Contactvol en vitaal in het arbeidsproces terugkeren is het uiteindelijke doel.

De volgende onderdelen maken deel uit van de training:

Omgaan met pijn;
Overtuigingen onderzoek -> stressrespons en stressreductie;
Onderzoek persoonlijke oorzaken -> biologische en psychische overlevingsmechanismen;
Gedachte- en gevoelsrespons -> Herkennen dat omgaan met de situatie invloed heeft op de ervaring ervan;
Leren communiceren vanuit contact met jezelf -> mildheid, eigen problemen aanpakken;
Vaardigheden aanleren -> waardigheid, verbondenheid en vertrouwen.

Deze onderdelen bestaan zowel uit theorie als ervaringsgerichte oefeningen.

Opbouw training.
Het is een 10-daagse training verdeeld over 5-6 maanden. Onderdeel van de training zijn een intakegesprek, een persoonlijk coaching gesprek, intervisie en coaching in de intervisie groep.
Tussen de trainingsdagen zijn er intervisie bijeenkomsten om de geleerde inzichten en vaardigheden te oefenen. Theorie wordt vooraf per mail verstrekt.
De studiebelasting is naast de trainingsdagen ca. 3 uur per week. De totale belasting is ca. 140 uur over 25 weken. De minimale groepsgrootte is 6 personen en maximaal 10.

Voor wie is de training bestemd?
Voor medewerkers die in een verzuim gekomen zijn of dit risico op korte termijn lopen.

Voor medewerkers die dillema’s ervaren in en tussen werk en privé situaties. De training is gericht op verhogen van inzicht en ervaring, om vaardiger te worden.

Voor medewerkers met een burn-out of levensbedreigende ziekte.

In de training wordt de autonomie van de deelnemers op natuurlijke wijze herstelt, waardoor zij weer vitaliteit gaan ervaren. Hierdoor zullen zij hun rol in de huidige of toekomstige functies beter vervullen. Door de groei van autonomie zal ook de omgang met collega’s en cliënten verbeteren.

Voorwaarden voor deelname.

De training geeft inzicht in en leert de dynamiek tussen Denken Voelen en Zijn te ervaren. Dit is leeftijd en opleidingsniveau onafhankelijk.

De potentiële deelnemer erkent de situatie waarin zij/hij is en is gemotiveerd om de kwaliteit van zijn leven te verbeteren. Interesse in zichzelf te helpen en vermogen van zelfreflectie. Wederzijdse commitment na intakegesprek.

Onderdelen en methoden op kennis/vaardigheidsniveau:
– Leercurve en effecten op competentie en commitment.
– Onderzoek van de motivatie zelfvertrouwen en betrokkenheid.
– Rolverwachting en rolopvatting.
– Persoonlijkheid stijlen, relatie- en taakgerichte varianten.
– Stress reductiemethoden en overlevingsrespons.
– Grenzen aangeven met behoud van de relatie.
– Geweldloze communicatie

Vakkennis.
– Fysiologische kennis werking brein en zenuwstelsel
– Neurologische respons op pijn en stress.
– Neurologische effecten van denken voelen en zintuiglijk waarnemen.
– Stress responsmodellen.
– Inzicht in ervarend leren.

Onderdelen en methoden op houdingsniveau:
– RAS-driehoek: Redder-, Aanklager– en Slachtofferpositie in de rollen.
– Houdingposities van attached (gehecht), detached (afwerend) en neutraal.
– Identificeren en de-identificeren met rollen, overtuigen en gevoelens.
– Strategieën om stress te verminderen.
– Persoonlijkheid stijl en stress respons.
– Intrinsiek en extrinsiek willen.

Bewustzijnsoefeningen:
– Aandacht leren richten op denken, voelen en zijn.
– Sensaties van ongemak ervarend onderzoeken.
– Relatie tussen denken en voelen.
– Onderzoek van motivatie en verlangen.
– Onderzoek van pijn afweer en overlevingsrespons.
– Zelfonderzoek, onderzoek van de werkelijkheid en hoe die aan je verschijnt. – 9 aspecten van geluk denkend, voelend verkennen en direct ervaren.
– Essentiële of zijnskwaliteiten.
– Zijnscommunicatie.

Lichaamsoefeningen:
– Bewustzijn in het lichaam brengen.
– Spanningsreductie door adem beweging.
– Grenzenonderzoek, comfortzones, rekken en strekken en overgangservaring van pijn en genot. – Emoties waarnemen instappen en uitstappen.

Meditatie:
– Mindfulness bodyscan.
– Zijnskwaliteiten.
– Innerlijke aandachtmassage.
– Directe ervaring van Zijn.