Training

HomeTraining

De trainingen zijn zo ingericht dat de vaardigheden geleerd worden, maar tevens vanuit een ruimer perspectief –zijnsoriëntatie- de houdingsaspecten onderzocht worden. Hierdoor ontstaat zicht op de rijkdom in plaats van het tekort en leert u met plezier.

Anticiperend leidinggeven
Naast een bedrijfsvoeringaspect heeft u in een leidinggevende functie te maken met een onderhandelingsaspect. Het is dan ook van belang is dat u vaardigheden ontwikkelt met betrekking tot het afwegen van belangen en het onderhandelen.
Een functie als leidinggevende heeft als kenmerk, dat u voor een belangrijk deel bent aangewezen op uw sociale en communicatieve vaardigheden en gesprekstechnieken. Het verder ontwikkelen daarvan kan het functioneren vergemakkelijken en aangenamer maken. Met dat doel is deze training opgezet.

Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:
• communicatie voor leidinggevenden
• argumenteren en omgaan met weerstand
• feedback en omgaan met verwijten
• leidinggeven
• gespreksvoering

Training: Qua Vitaliteit.
Het herstellen van de eigen vitaliteit levenslust en arbeidsvreugde, bij langdurige uitval t.g.v. lichamelijk of psychische overbelasting.

Doel:
Medewerkers die langdurig ziek zijn te ondersteunen in hun herstel. Zodat ze weer de vitaliteit gaan ervaren, die kenmerkend is voor in balans zijn. Medewerkers met een levensbedreigende ziekte, te ondersteunen in het verhouden tot het ziekzijn en desondanks rust en vreugde te ervaren. Leren te zijn bij hoe het is. Door inzicht en ervarend onderzoeken, weer contact te maken met je vitaliteit en levensvreugde.

Visie.
De training is ontwikkeld vanuit een zijnsgeoriënteerde visie, waar het evenwicht in denken en voelen bron is van geestelijk welzijn en ondersteunend is voor het lichamelijk welzijn. Indien de lichamelijke gesteldheid ernstig verstoord is, bevorderd deze aanpak balans in het omgaan met de klachten.

Aanpak.
Bij de training staat de ervaring van de deelnemer en haar/zijn persoonlijke route naar herstel centraal. Wanneer het vertrouwen in de eigen autonomie toeneemt verschijnt op natuurlijke wijze de levenslust en vitaliteit. Contactvol en vitaal in het arbeidsproces terugkeren is het uiteindelijke doel.

De volgende onderdelen maken deel uit van de training:

Omgaan met pijn;
Overtuigingen onderzoek -> stressrespons en stressreductie;
Onderzoek persoonlijke oorzaken -> biologische en psychische overlevingsmechanismen;
Gedachte- en gevoelsrespons -> Herkennen dat omgaan met de situatie invloed heeft op de ervaring ervan;
Leren communiceren vanuit contact met jezelf -> mildheid, eigen problemen aanpakken;
Vaardigheden aanleren -> waardigheid, verbondenheid en vertrouwen.

Deze onderdelen bestaan zowel uit theorie als ervaringsgerichte oefeningen.

Opbouw training.
Het is een 10-daagse training verdeeld over 5-6 maanden. Onderdeel van de training zijn een intakegesprek, een persoonlijk coaching gesprek, intervisie en coaching in de intervisie groep.
Tussen de trainingsdagen zijn er intervisie bijeenkomsten om de geleerde inzichten en vaardigheden te oefenen. Theorie wordt vooraf per mail verstrekt.
De studiebelasting is naast de trainingsdagen ca. 3 uur per week. De totale belasting is ca. 140 uur over 25 weken. De minimale groepsgrootte is 6 personen en maximaal 10.

Voor wie is de training bestemd?
Voor medewerkers die in een verzuim gekomen zijn of dit risico op korte termijn lopen.

Voor medewerkers die dilemma’s ervaren in en tussen werk en privé situaties. De training is gericht op verhogen van inzicht en ervaring, om vaardiger te worden.

Voor medewerkers met een burn-out of levensbedreigende ziekte.

In de training wordt de autonomie van de deelnemers op natuurlijke wijze herstelt, waardoor zij weer vitaliteit gaan ervaren. Hierdoor zullen zij hun rol in de huidige of toekomstige functies beter vervullen. Door de groei van autonomie zal ook de omgang met collega’s en cliënten verbeteren.

Voorwaarden voor deelname.

De training geeft inzicht in en leert de dynamiek tussen Denken Voelen en Zijn te ervaren. Dit is leeftijd en opleidingsniveau onafhankelijk.

De potentiële deelnemer erkent de situatie waarin zij/hij is en is gemotiveerd om de kwaliteit van zijn leven te verbeteren. Interesse in zichzelf te helpen en vermogen van zelfreflectie. Wederzijdse commitment na intakegesprek.

Onderdelen en methoden op kennis/vaardigheidsniveau:
– Leercurve en effecten op competentie en commitment.
– Onderzoek van de motivatie zelfvertrouwen en betrokkenheid.
– Rolverwachting en rolopvatting.
– Persoonlijkheid stijlen, relatie- en taakgerichte varianten.
– Stress reductiemethoden en overlevingsrespons.
– Grenzen aangeven met behoud van de relatie.
– Geweldloze communicatie

Vakkennis.
– Fysiologische kennis werking brein en zenuwstelsel
– Neurologische respons op pijn en stress.
– Neurologische effecten van denken voelen en zintuiglijk waarnemen.
– Stress responsmodellen.
– Inzicht in ervarend leren.

Onderdelen en methoden op houdingsniveau:
– RAS-driehoek: Redder-, Aanklager– en Slachtofferpositie in de rollen.
– Houdingsposities van attached (gehecht), detached (afwerend) en neutraal.
– Identificeren en de-identificeren met rollen, overtuigen en gevoelens.
– Strategieën om stress te verminderen.
– Persoonlijkheid stijl en stress respons.
– Intrinsiek en extrinsiek willen.

Bewustzijnsoefeningen:
– Aandacht leren richten op denken, voelen en zijn.
– Sensaties van ongemak ervarend onderzoeken.
– Relatie tussen denken en voelen.
– Onderzoek van motivatie en verlangen.
– Onderzoek van pijn afweer en overlevingsrespons.
– Zelfonderzoek, onderzoek van de werkelijkheid en hoe die aan je verschijnt. – 9 aspecten van geluk denkend, voelend verkennen en direct ervaren.
– Essentiële of zijnskwaliteiten.
– Zijnscommunicatie.

Lichaamsoefeningen:
– Bewustzijn in het lichaam brengen.
– Spanningsreductie door adem beweging.
– Grenzenonderzoek, comfortzones, rekken en strekken en overgangservaring van pijn en genot. – Emoties waarnemen instappen en uitstappen.

Meditatie:
– Mindfulness bodyscan.
– Zijnskwaliteiten.
– Innerlijke aandachtmassage.
– Directe ervaring van Zijn.

  Als bedrijf betaalt u voor deze cursus per deelnemer € 2000,- excl. 21% BTW
   Dit bedrag is exclusief opstartkosten, trainingsmateriaal en arrangementskosten.
    Deze training wordt verzorgd als een incompany training.
     Dit is een maatwerkproduct. U kunt hiervoor contact opnemen met Guri de Blok

     Training Leidinggeven vanuit Persoonlijke Kracht

      Inhoud
       Ieder van ons coacht zichzelf via een interne dialoog. Deze dialoog kenmerkt zich door een vaak kritische toon. De bron van deze teksten zijn overtuigingen die vroeg in ons leven gevormd zijn. En het gevolg is dat we vaak op de automatische piloot gaan in die situaties. Het automatisch reageren vanuit overtuigingen op nieuwe situaties sluit niet helemaal aan op de werkelijkheid en geeft fricties en teleurstelling. De oplossing vanuit de persoonlijkheid leidt tot een verlies van autonomie of verlies van verbondenheid. Door vanuit open aanwezigheid –persoonlijke presentie- te kijken wat nodig is, komt u tot bezield handelen waarin u in relatie kunt zijn met uzelf en de ander. Handelen vanuit de persoonlijkheid – het superego- is deels onbewust en ondanks onze –bewuste- goede voornemens lukt het ons moeilijk om te veranderen. In de cursus krijgt u zicht op uw onbewuste programma’s en we gebruiken als hulpmiddel voor zelfkennis een persoonlijkheidstest. We onderzoeken de plek waar u nu staat en richten het onderzoek op de onbewuste overtuigingen. Dan wordt er inzicht geboden in leerprocessen die u helpen om te kunnen veranderen in combinatie met situationeel leiderschap. Door gebruik van meditatie, lichaamswerk en communicatie oefeningen krijgt u ervaring met uw persoonlijke essentie (ziel) die open en vrij is. Door de integratie via action learning verschuift uw focus van managen vanuit de persoonlijkheid naar leidinggeven vanuit persoonlijke essentie, waardoor u autonomie en verbondenheid ervaart.
        De volgende onderwerpen komen aan bod:
        • Leerprocessen algemeen
        • Verschillende stijlen van leidinggeven
        • Stress reacties
        • Persoonlijkheidsstijl
        • Wat bezielt u
        • Motiveren in elke leerfase
        • U-theorie
        • Doelen bereiken
        Redenen om de training te volgen
         Wanneer het stroef loopt binnen uw team; U niet helemaal gelukkig bent in uw rol of ’s nachts wakker ligt; U onzeker bent over de benadering van medewerkers; Hetzelfde type managementproblemen terug blijft komen; U stress ervaart in uzelf. óf Wanneer u uzelf wat gunt dat u leven makkelijker gaat maken.
          Deze training is bedoeld voor managers
          • voor wie de huidige stijl van leidinggeven niet meer voldoet.
          • die meer uit hun werk willen halen dan het ‘mechanisch’ bereiken van een doel.
          • die bezield willen werken, die weten dat er meer in het leven zit, maar nog niet goed weten hoe ze dat eruit halen in hun werk.
          • die niet bang zijn zichzelf te ontmoeten.
          • die resultaat gericht sturen maar merken dat er stress is in de organisatie
          • die hoge eisen stellen aan zichzelf en hun doelen met moeite bereiken.
          • die merken dat de teamspirit afzwakt.
          Opbouw en duur
           De duur van de training bedraagt 6 dagen. Met een totale doorlooptijd van 2 maanden.
            Een trainingsdag start om 10.00 uur en duurt tot 18.00 uur.
             De training bestaat uit 2 blokken van 2 dagen; 2 blokken van 1 dag en een coachingsgesprek.
              Tijdens de training worden supportteams gevormd en oefensessies ingepland. (Verdeling als volgt: 2 dagen/na 3 weken 1 dag/na 3 weken 1 dag/ na 3 weken 2 dagen. Het coachingsgesprek wordt voor iedereen individueel ingepland)

               Voor data en locatie zie events

                Kosten
                 Investering
                  Training
                   Als particulier betaalt u voor de training € 700,-.
                    Als bedrijf betaalt u voor de training € 1.100,- (excl. 21% BTW).
                     Dit bedrag is exclusief trainingsmateriaal en arrangementskosten. T
                      Trainingsmateriaal
                       Tijdens de training wordt gebruik gemaakt van trainingsmateriaal. Hiervoor betaalt u een bedrag van € 54,45 (incl. BTW).
                        Het betreft vereiste materialen zoals: syllabus, hand-outs en online tests/scans.
                         Arrangement
                          Voor het gebruik van de accommodatie, koffie/thee en een uitgebreid lunchbuffet betaalt u totaal € 140,00 (excl.21% BTW).
                             Deze training kan ook worden verzorgd als een incompany training.
                            Dit is een maatwerkproduct. U kunt hiervoor contact opnemen met Guri de Blok

                            DISC- training

                            Persoonlijkheid: Iemands hoedanigheden, eigenschappen en karaktertrekken =>
                            Identiteit

                            De persoonlijkheid is het geheel aan eigenschappen die men aan een levend wezen kan verbinden. Het geheel van deze eigenschappen vormt het wezen zijn persoonlijkheid, die men kan karakteriseren in bepaalde termen die hanteerbaar zijn op dat vlak. Zo kan men een wezen levendig of positief ingesteld noemen. Ieder wezen heeft een unieke persoonlijkheid die het wezen onderscheidt van andere wezens. De persoonlijkheid wordt omschreven als het unieke en stabiele patroon van psychologische en gedragskenmerken waardoor de ene mens zich van de andere onderscheidt. Eenvoudig uitgedrukt: De manier waarop iemand met uiteenlopende situaties omgaat of het karakteristieke gedragspatroon dat iemand in verschillende situaties vertoont, noemen we persoonlijkheid.

                            De succesvolle persoonlijkheid bestaat niet, wel zijn succesvolle mensen erin geslaagd om hun innerlijk potentieel en uiterlijk gedrag met elkaar in overeenstemming te brengen. Zij zijn zichzelf en proberen niet een rol te spelen, die niet bij hen past. Succesvolle mensen ontwikkelen een gedragsstijl. Zij kennen hun sterke kanten, maar ook hun grenzen en weten daar zo mee om te gaan, dat zij ook kritieke situaties of conflicten in hun beroep of relatie beheersen. In de dynamische omgeving waarin wij tegenwoordig leven, is de enige constante factor de mens en zijn persoonlijkheid. Wie over zichzelf en anderen nadenkt, verhoogt zijn sociale competentie. Hierdoor ontstaan er verbeteringen in:

                            – Communicatie en teamvaardigheid
                            – Omgang met kritische situaties en conflicten
                            – Leidinggeven en beïnvloeding
                            – Verantwoordelijkheidsbesef en zelfbewustzijn

                            Het bewustzijn van de eigen persoonlijkheid en van de persoonlijkheid van anderen verhoogt de kansen op succes op de werkvloer. Het herkennen van bepaalde gedragspatronen bij jezelf en bij anderen zorgt ervoor dat je effectiever kan handelen en hiermee succesvoller bent.

                            Loopbaanworkshop

                              6-daagse Workshop “Werk dat je écht wilt”
                                Voor veel mensen is werken en moeten bijna hetzelfde. Als er iets is dat je al gauw moet in je leven, dan is het wel werken. Werk dat je écht wilt daarentegen is in de eerste plaats inspirerend. Dat werk heeft je hart en je ziel. Dat geeft je energie, in plaats van dat het je vooral energie kost. Dat geeft je leven betekenis en het gevoel van waarde te zijn.
                                  Inhoud
                                    Met behulp van diverse zijnsgeoriënteerde technieken zul je in deze zesdaagse loopbaanworkshop zicht krijgen op jouw essentiële kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden. Visualisatie, meditatie, lichaamswerk en expressieoefeningen zijn de werkvormen die we zullen hanteren op onze ontdekkingsreis naar je innerlijke waarheid. Daardoor zal duidelijk worden hoe de werkomgeving er uit ziet, waarin je deze kwaliteiten verder kunt ontwikkelen en hoe je in deze werkomgeving op een meer vervullende manier kunt functioneren.
                                      Redenen om de training te volgen
                                        Om te komen tot werk dat je écht wilt, is het belangrijk dat je bereid bent (soms diep verborgen) verlangens, dromen en idealen serieus te nemen. En dit zelfs wanneer het er op lijkt dat ze toch niet vervuld kunnen worden. In deze loopbaanworkshop nemen we deze verlangens en dromen als uitgangspunt om dan te ontdekken wat het werk is waarin jij je in je element voelt. Niet de omgeving die je eventueel bevestigt of afkeurt, is belangrijk. Het gaat in de eerste plaats om jou, om wat jij wilt met jouw leven. Het gaat er om jouw diepere, innerlijke waarheid te ontdekken en om daar trouw aan leren te zijn.
                                          Deze training is bedoeld voor
                                            Iedereen die serieus wil onderzoeken wat voor werk nu echt bij zichzelf past.
                                              Resultaat
                                                Doordat je zicht krijgt in jouw essentiële kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden ben je in staat een concreet plan te schrijven wat je echt wilt. Je krijgt de mogelijkheid dit plan verder te verdiepen en aan te scherpen, zodat je dit in de praktijk van je leven handen en voeten kunt geven. Deels al na het eerste deel, maar zeker na het laatste deel van de workshop wordt dit plan gerealiseerd.
                                                  Opbouw en duur
                                                    De workshop bestaat uit totaal 6 dagen. Met een totale doorlooptijd van ca 1 maand. Een trainingsdag start om 10.00 uur en duurt tot 18.00 uur.
                                                      De training bestaat uit 2 blokken:1 blok van 4 dagen en 1 blok van 2 dagen.
                                                        (Verdeling als volgt: 4 dagen/tussenperiode van zelfwerkzaamheid/na 4 weken 2 dagen. Eén of enkele individuele coachingsgesprekken kunnen worden ingepland om je te helpen jouw plan inzichtelijk te krijgen)
                                                          Gratis intakegesprek en gratis open avond
                                                            Voor deze loopbaanworkshop is een intakegesprek niet verplicht, maar even vooraf overleg met de trainer wordt wel aangeraden. Soms kan een telefoongesprek voldoende zijn, soms is het goed een live gesprek met de trainer aan te vragen. In het gratis telefonisch of live intakegesprek wordt nagegaan of deze workshop passend is voor jou. Het kan voorkomen dat de trainer in het gesprek adviseert om al een coachingsgesprek te hebben voor de aanvang van de workshop of sowieso eerder te kiezen voor individuele gesprekken in plaats van deze groepsactiviteit.
                                                              Voorafgaand aan de workshop kun je deelnemen aan een open avond. Op deze avond kun je al je vragen stellen bij de trainer over de workshop en samen bepalen of deze workshop jou gaat brengen wat voor jou nodig is.
                                                                Voor data, locatie en aanmelding voor de workshop en open avond agenda
                                                                  Kosten
                                                                    Investering
                                                                      Training
                                                                        Als particulier betaalt u voor de training € 765,-
                                                                         Als bedrijf betaalt u voor de training € 1.020,- (excl. 21% BTW)
                                                                           Dit bedrag is inclusief trainingsmateriaal en koffie/thee.
                                                                             Deze training wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van het Centrum Zijnsoriëntatie te Zeist. Guri de Blok verzorgt als individueel trainer/coach deze workshop.

                                                                              Mindfullness at Work

                                                                               Inhoud
                                                                                Deze cursus is een ervaringsgerichte meditatiecursus. Momenten van mediteren worden afgewisseld door uitleg over het bewustzijn vanuit verschillende perspectieven. De invalshoeken die we kiezen zijn: het denken, voelen en gewaarzijn. Vanuit deze verschillende invalshoeken is er een andere beleving van de werkelijkheid. Vanuit het denken is er een continue activiteit, zoals het benoemen van de feiten, vergelijken, beoordelen, argumenteren. Vaak gekoppeld aan een voortdurende innerlijke (kritische) zelfbeoordeling die moeilijk te stoppen lijkt. Vanuit het voelen kan er onrust, gejaagdheid maar ook plezier en blijdschap worden waargenomen. Het voelen geeft de informatie over hoe de situatie ervaren wordt. Door bewust de gevoelsinhoud met aandacht te onderzoeken blijkt deze te veranderen naar rust en openheid. Het gewaarzijn is een bewustzijnshouding waarbij u rust als waarnemer van de gevoelens en gedachten. Hierbij komen spontaan kwaliteiten van stilte, openheid, verbondenheid, kracht en helderheid naar voren.
                                                                                 De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:
                                                                                  Tijdens de cursus krijgt u inzicht in en oefent u met de overgang van voortdurende innerlijke activiteit en reactie op de inhoud van uw bewustzijn, naar rusten in zijn. Om vervolgens vanuit dát gewaar zijn te handelen en de kwaliteitsverschillen te ervaren.
                                                                                   U oefent op verschillende manieren door middel van zittende, lopende en staande oefeningen. Door deze oefeningen (bewust) op de werkvloer en thuissituatie te integreren, zult u merken dat er meer helderheid ontstaat en dat u meer gaat genieten van uw dagelijkse activiteiten.
                                                                                    Redenen om de training te volgen
                                                                                     Door de toegenomen rust raakt u minder in uw onbewuste actietendensen verstrikt. Neemt de kritische (zelf)beoordeling af en neemt de wederzijdse waardering en het plezier in contacten met collega’s toe.
                                                                                      Deze training is bedoeld voor
                                                                                       Iedereen die inzicht wilt krijgen in de eigen onbewuste actietendensen en deze om wilt zetten in kwaliteiten van openheid, rust, verbondenheid, kracht en helderheid. Opbouw en duur
                                                                                        De cursus bestaat uit totaal 6 dagdelen. Met een totale doorlooptijd van ca. 2 maanden.
                                                                                         Een cursusdag start om 9.30 uur en duurt tot 13.00 uur.
                                                                                          De cursus wordt gegeven in 6 workshops van elk 3,5 uur.Het plenaire gedeelte duurt 2 uur.Aansluitend vindt er individuele coaching of gerichte communicatietraining met de deelnemers plaats. Dit duurt ca. 1,5 uur.(De coaching gaat over toepassing van de geleerde technieken in de werkomgeving)

                                                                                          Voor data en locatie zie events
                                                                                           Kosten
                                                                                            Investering
                                                                                             Cursus
                                                                                              Als particulier betaalt u voor deze cursus € 425,-
                                                                                               Als bedrijf betaalt u voor deze cursus € 795,- excl. 21% BTW
                                                                                                Dit bedrag is exclusief trainingsmateriaal en arrangementskosten.
                                                                                                 Deze training kan ook worden verzorgd als een incompany training.
                                                                                                  Dit is een maatwerkproduct. U kunt hiervoor contact opnemen met Guri de Blok

                                                                                                   Als sales consultant is het van belang goed inzicht te hebben in de plaats die acquisitie inneemt binnen het marketingproces en in de systematiek van het opdrachtverwervingsproces. Tijdens deze training maakt u onder andere kennis met de afzonderlijke activiteiten en handelingen die bij opdrachtverwerving horen. Ook krijgt u inzicht in de vaardigheden die noodzakelijk zijn bij opdrachtverwerving.

                                                                                                   Deze training behandelt de volgende onderwerpen:
                                                                                                   • Gericht denken in behoeftevervulling van klanten
                                                                                                   • Communicatie in het acquisitiegesprek
                                                                                                   • Tot zaken komen

                                                                                                   Octoquest een gestructureerde vraagtechniek van 8 vragen om tot dieggaande veranderingen en samen werking te komen.
                                                                                                   Ook wel RDSC® Relational Development by Soft confrontation genoemd.

                                                                                                   en biedt een compacte en effectieve structuur waarmee u werkrelaties verbetert, conflicten deëscaleert en onuitgesproken weerstanden bespreekbaar maakt. RDSC® biedt u een structuur waarmee u uw verzoeken en vragen effectiever formuleert, de situatie in beeld brengt en de gedachtegangen van uw gesprekspartner direct bevraagt. Deze methode staat voor relatieontwikkeling door strategische, gestructureerde en zachte confrontatie. RDSC® laat zich omschrijven als een verbale judo die afrekent met weigeren of ontwijken en tegelijkertijd beide gesprekspartners helpt de ander in zijn of haar waarde te laten. Deze methode is bestemd voor leidinggevenden, consultants en directeuren.

                                                                                                   Deze training besteedt onder andere aandacht aan:
                                                                                                   • De spanning tussen ongewenste situatie en gewenst resultaat
                                                                                                   • Belangentegenstellingen
                                                                                                   • Negatieve en positieve betrokkenheid
                                                                                                   • Rolopdracht, rolopvattingen en rolverwachtingen
                                                                                                   • Prioriteiten
                                                                                                   • Verstoorde relaties

                                                                                                   In company training op maat
                                                                                                   Bovenstaande voorbeelden zijn functionele trainingen die wij zeer vaak uitvoeren. Onze trainers zijn zeer ervaren en hebben meer dan 20 jaar ervaring. Daarnaast schrijven zij boeken en ontwikkelen zij tevens train-de-trainers programma’s.
                                                                                                   Onze trainers staan boven de stof en zijn daarom in staat om:
                                                                                                   • Enerzijds, tijdens de uitvoering van een training individueel maatwerk voor de deelnemers te geven.
                                                                                                   • Anderzijds, op maat programma’s samen te stellen die naadloos aansluiten bij uw vraagstelling.

                                                                                                   Dit verhoogt de effectiviteit van de training, bovendien zorgen de trainers in hun werkwijze voor een oordeelloos confronteren waardoor de leermomenten sterk verankerd raken.

                                                                                                   TRAINING TIME MANAGEMENT

                                                                                                   Doelgroep
                                                                                                   De training is bedoeld voor die mensen die zich herkennen in een van de volgende si-tuaties:
                                                                                                   • U heeft geen controle meer over uw dagelijkse werkzaamheden,
                                                                                                   • U heeft het gevoel dat het werk u leeft in plaats dat u bepaald hoe u uw werk in-richt en beheerd,
                                                                                                   • U bent meer en meer werk aan het doen waarvan u vind dat uw medewerkers dat eigenlijk zouden moeten doen,
                                                                                                   • U neemt te vaak werk mee naar huis en desondanks stapelt het zich op,
                                                                                                   • U bent te vaak moe, geïrriteerd, gestresst en heeft de sterke behoefte om hierin verandering te brengen.

                                                                                                   Inhoud

                                                                                                   In de Presence training Time Management worden theorie en praktijk op een actieve wijze, middels oefensituaties, aan elkaar gekoppeld. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij voortdurend de eigen situatie inbrengt en centraal stelt. Pas wanneer deze conditie vervuld is, is de kans op een hoog leerrendement gegarandeerd. Van de deel-nemer wordt ook verwacht dat er voor- en tussenwerk gedaan wordt. Er wordt veel in subgroepen of in twee- of drietallen gewerkt.
                                                                                                   Om de effectiviteit van de training te verhogen wordt deze opgesplitst in twee dagen met een tussenliggende reflectie- en opdrachtperiode.

                                                                                                   De stijl van de trainer kenmerkt zich sterk door een coachende opstelling.

                                                                                                   Bij een in company traject vindt een voorgesprek plaats waarin inhoud en vorm aan-gepast worden, voor zover mogelijk, aan de specifieke wensen van de opdrachtgever.

                                                                                                   Het is mogelijk de training modulair op te bouwen, c.q. uit te bouwen.

                                                                                                   De basis wordt gevormd door de Basistraining Time Management.

                                                                                                   Basistraining Time Management
                                                                                                   In de Basistraining Time Management wordt gefocust op twee leerdoelen.

                                                                                                   1. Effectief en efficiënt gebruik maken van de beschikbare tijd.
                                                                                                   Dit kan beschouwd worden als het klassieke time management. Nadruk ligt op effecti-viteits- en efficiencyverbetering. De onderwerpen zijn:
                                                                                                   • time management, wat moet het opleveren?
                                                                                                   • zelfmanagement: logboek, tijdverspillers,
                                                                                                   • tijdbudget- en tijdverdeling: tijdbudget en modellen voor tijdverdeling,
                                                                                                   • planning: planningsstappen, prioriteitenstelling, factoren die de planning kunnen beïnvloeden,
                                                                                                   • organisatie als tijdverspiller: resultaatgebieden, prestatie-indicatoren, competen-ties,
                                                                                                   • omgaan met verstoringen.

                                                                                                   Time management en stijl van leidinggeven.
                                                                                                   Nadruk ligt hierbij op (persoonlijke) stijl van leidinggeven, c.q. het relationele aspect van time management. De onderwerpen zijn:
                                                                                                   • (persoonlijke) stijl van leidinggeven,
                                                                                                   • delegeren,
                                                                                                   • cirkel van beïnvloeding en cirkel van betrokkenheid,
                                                                                                   • effectiviteit = kwaliteit x acceptatie – E = K x A
                                                                                                   • effectief feedback geven,
                                                                                                   • coaching,
                                                                                                   • onderhandelen.

                                                                                                   Tijdinvestering: twee maal een dag van 09.00 – 17.00 uur

                                                                                                   Modules Time Management

                                                                                                   De Basistraining Time Management kan uitgebouwd worden met de volgende modu-les:

                                                                                                   1. Effectieve Gespreksvoering
                                                                                                   Eendaags training waarin aandacht besteed en geoefend wordt met de volgende on-derwerpen:
                                                                                                   • slecht nieuwsgesprek,
                                                                                                   • functionerings- en beoordelinggesprek,
                                                                                                   • coachinggesprek.

                                                                                                   2. Competentiemanagement
                                                                                                   Eendaags training waarin aandacht besteed en geoefend wordt met de volgende on-derwerpen:
                                                                                                   • competenties als doelrealisatie-instrument,
                                                                                                   • persoonlijk ontwikkelplan,
                                                                                                   • functioneel ontwikkelpan.

                                                                                                   3. Stressmanagement
                                                                                                   Eendaags training waarin aandacht besteed en geoefend wordt met de volgende on-derwerpen:
                                                                                                   • stress en stressmanagement,
                                                                                                   • anti stress programma.

                                                                                                   Deze modules nemen elk een dag in beslag.