Training

HomeTraining

De onderstaande trainingen gericht op het leren van vaardigheden, maar vanuit het ruimere perspectief van zijnsoriëntatie. Uitgaand dat de deelnemer goed is zoals die is wordt de leerdoelstelling verkend. Vanuit die houding wordt leren een plezier en ontstaat zicht op de rijkdom en gemak in plaats van het tekort en ‘moeten’.

Training: Qua Vitaliteit.
Het herstellen van de eigen vitaliteit levenslust en arbeidsvreugde, bij langdurige uitval t.g.v. lichamelijk of psychische overbelasting.

Doel:
Medewerkers die langdurig ziek zijn te ondersteunen in hun herstel. Zodat ze weer de vitaliteit gaan ervaren, die kenmerkend is voor in balans zijn. Medewerkers met een levensbedreigende ziekte, te ondersteunen in het verhouden tot het ziekzijn en desondanks rust en vreugde te ervaren. Leren te zijn bij hoe het is. Door inzicht en ervarend onderzoeken, weer contact te maken met je vitaliteit en levensvreugde.

Visie.
De training is ontwikkeld vanuit een zijnsgeoriënteerde visie, waar het evenwicht in denken en voelen bron is van geestelijk welzijn en ondersteunend is voor het lichamelijk welzijn. Indien de lichamelijke gesteldheid ernstig verstoord is, bevorderd deze aanpak balans in het omgaan met de klachten.

Aanpak.
Bij de training staat de ervaring van de deelnemer en haar/zijn persoonlijke route naar herstel centraal. Wanneer het vertrouwen in de eigen autonomie toeneemt verschijnt op natuurlijke wijze de levenslust en vitaliteit. Contactvol en vitaal in het arbeidsproces terugkeren is het uiteindelijke doel.

De volgende onderdelen maken deel uit van de training:

Omgaan met pijn;
Overtuigingen onderzoek -> stressrespons en stressreductie;
Onderzoek persoonlijke oorzaken -> biologische en psychische overlevingsmechanismen;
Gedachte- en gevoelsrespons -> Herkennen dat omgaan met de situatie invloed heeft op de ervaring ervan;
Leren communiceren vanuit contact met jezelf -> mildheid, eigen problemen aanpakken;
Vaardigheden aanleren -> waardigheid, verbondenheid en vertrouwen.

Deze onderdelen bestaan zowel uit theorie als ervaringsgerichte oefeningen.

Opbouw training.
Het is een 10-daagse training verdeeld over 5-6 maanden. Onderdeel van de training zijn een intakegesprek, een persoonlijk coaching gesprek, intervisie en coaching in de intervisie groep.
Tussen de trainingsdagen zijn er intervisie bijeenkomsten om de geleerde inzichten en vaardigheden te oefenen. Theorie wordt vooraf per mail verstrekt.
De studiebelasting is naast de trainingsdagen ca. 3 uur per week. De totale belasting is ca. 140 uur over 25 weken. De minimale groepsgrootte is 6 personen en maximaal 10.

Voor wie is de training bestemd?
Voor medewerkers die in een verzuim gekomen zijn of dit risico op korte termijn lopen.

Voor medewerkers die dilemma’s ervaren in en tussen werk en privé situaties. De training is gericht op verhogen van inzicht en ervaring, om vaardiger te worden.

Voor medewerkers met een burn-out of levensbedreigende ziekte.

In de training wordt de autonomie van de deelnemers op natuurlijke wijze herstelt, waardoor zij weer vitaliteit gaan ervaren. Hierdoor zullen zij hun rol in de huidige of toekomstige functies beter vervullen. Door de groei van autonomie zal ook de omgang met collega’s en cliënten verbeteren.

Onderdelen en methoden op kennis/vaardigheidsniveau:
– Leercurve en effecten op competentie en commitment.
– Onderzoek van de motivatie zelfvertrouwen en betrokkenheid.
– Rolverwachting en rolopvatting.
– Persoonlijkheid stijlen, relatie- en taakgerichte varianten.
– Stress reductiemethoden en overlevingsrespons.
– Grenzen aangeven met behoud van de relatie.
– Geweldloze communicatie

Onderdelen en methoden op houdingsniveau:
– RAS-driehoek: Redder-, Aanklager– en Slachtofferpositie in de rollen.
– Houdingsposities van attached (gehecht), detached (afwerend) en neutraal.
– Identificeren en de-identificeren met rollen, overtuigen en gevoelens.
– Strategieën om stress te verminderen.
– Persoonlijkheid stijl en stress respons.
– Intrinsiek en extrinsiek willen.

Meditatie:
– Mindfulness bodyscan.
– Zijnskwaliteiten.
– Innerlijke aandachtmassage.

Meer weten:
Wilt u weten hoeveel u kunt door verzuimende medewerkers weer betrokken aan het werk te krijgen en de druk op collega’s en de organisatie kunt verminderen?
Vraag de white-paper aan of de verzuimbesparing analyse tool.

  Pro- Vitaliteit, grip op je werk.                                                            

  Training om stress en dilemma’s in het werk op te lossen en je vitaliteit en autonomie te versterken.

  Opstapeling van problemen in werk en privé verhogen de stress waardoor je helderheid in denken afneemt en je gevoelens sterker zijn en sneller wisselen.

  Hoe ziet de training eruit?
  Er wordt aan de hand van ervaringsgerichte oefeningen en een gestructureerde vraagtechniek, geleerd om je eigen ingebrachte problemen op te lossen.
  De geleerde vraagtechniek is erop gericht om zelfinzicht te krijgen over de ongewenste situatie en het effect op je gevoelsniveau (stress). Daarna leer je de gewenste situatie te benoemen en de vitaliteit te ervaren, die het geeft als jouw gewenste situatie bereikt wordt. 
  Vanuit het contact met die vitaliteit, ervaar je de innerlijke motivatie en kracht om het gesprek aan te gaan met de anderen die hier een rol bij spelen. Met je gewenst situatie voor ogen, ga je onderzoeken wat de mogelijke stappen zijn, binnen jouw invloed om jouw dilemma (vraagstuk, probleem) op te lossen.

  Door deze gestructureerde gesprekstechniek leer je pro-actief, jouw vitaliteit te volgen en je autonomie te versterken. Je bent je beter in staat om voor jezelf en voor jouw cliënten te zorgen.  Door eigenaarschap en deelname aan de training krijg je meer grip op je werk.

  De training is voor medewerkers die regelmatig:
  – conflicten in zichzelf ervaren en zich verscheurd voelen.
  – stress ervaren bij de wijze van uitvoering van hun taak en de tegengestelde belangen hierin.
  – In relaties met collega’s, gevoelens van strijd en onveiligheid ervaren.
  – moeite hebben met balans te creëren tussen werk en privé.

  Je leert tijdens de training:
  – meer contact te ervaren met je behoeften en eigen inzichten.
  – je wensen bespreekbaar te maken en dit als verzoeken te formuleren.
  – manieren om snel stress te reduceren.
  – duidelijker grenzen aan te geven en je vitaliteit en plezier ervaren.
  – vitaliteit en autonomie te versterken en je relaties te verbeteren

  De training bestaat uit 4 dagdelen, twee persoonlijke gesprekken en 1 uur huiswerk per week. Je brengt je persoonlijke actuele werkdillema’s in. Je leert aan de hand van de oefeningen en de vraagtechniek je eigen problemen op te lossen. Zodat je zelf direct het positieve effect op je autonomie en werkplezier kunt ervaren.

  Investering
  Deze training is een maatwerkproduct wordt verzorgd als een incompany training. Voor een omschrijving of offerte kunt u contact opnemen.

  Anticiperend leidinggeven
  Naast een bedrijfsvoeringaspect heeft u in een leidinggevende functie te maken met een onderhandelingsaspect. Het is dan ook van belang is dat u vaardigheden ontwikkelt met betrekking tot het afwegen van belangen en het onderhandelen.
  Een functie als leidinggevende heeft als kenmerk, dat u voor een belangrijk deel bent aangewezen op uw sociale en communicatieve vaardigheden en gesprekstechnieken. Het verder ontwikkelen daarvan kan het functioneren vergemakkelijken en aangenamer maken. Met dat doel is deze training opgezet.

  Tijdens deze training komen de volgende onderwerpen aan bod:
  • communicatie voor leidinggevenden
  • argumenteren en omgaan met weerstand
  • feedback en omgaan met verwijten
  • leidinggeven
  • gespreksvoering

  Investering
  Deze training is een maatwerkproduct wordt verzorgd als een incompany training. Voor een omschrijving of offerte kunt u contact opnemen.

  Training Leidinggeven vanuit Persoonlijke Kracht

   Inhoud
    Ieder van ons coacht zichzelf via een interne dialoog. Deze dialoog kenmerkt zich door een vaak kritische toon. De bron van deze teksten zijn overtuigingen die vroeg in ons leven gevormd zijn. En het gevolg is dat we vaak op de automatische piloot gaan in die situaties. Het automatisch reageren vanuit overtuigingen op nieuwe situaties sluit niet helemaal aan op de werkelijkheid en geeft fricties en teleurstelling. De oplossing vanuit de persoonlijkheid leidt tot een verlies van autonomie of verlies van verbondenheid. Door vanuit open aanwezigheid –persoonlijke presentie- te kijken wat nodig is, komt u tot bezield handelen waarin u in relatie kunt zijn met uzelf en de ander. Handelen vanuit de persoonlijkheid – het superego- is deels onbewust en ondanks onze –bewuste- goede voornemens lukt het ons moeilijk om te veranderen. In de cursus krijgt u zicht op uw onbewuste programma’s en we gebruiken als hulpmiddel voor zelfkennis een persoonlijkheidstest. We onderzoeken de plek waar u nu staat en richten het onderzoek op de onbewuste overtuigingen. Dan wordt er inzicht geboden in leerprocessen die u helpen om te kunnen veranderen in combinatie met situationeel leiderschap. Door gebruik van meditatie, lichaamswerk en communicatie oefeningen krijgt u ervaring met uw persoonlijke essentie (ziel) die open en vrij is. Door de integratie via action learning verschuift uw focus van managen vanuit de persoonlijkheid naar leidinggeven vanuit persoonlijke essentie, waardoor u autonomie en verbondenheid ervaart.
     De volgende onderwerpen komen aan bod:
     • Leerprocessen algemeen
     • Verschillende stijlen van leidinggeven
     • Stress reacties
     • Persoonlijkheidsstijl
     • Wat bezielt u
     • Motiveren in elke leerfase
     • U-theorie
     • Doelen bereiken
     Redenen om de training te volgen
      Wanneer het stroef loopt binnen uw team; U niet helemaal gelukkig bent in uw rol of ’s nachts wakker ligt; U onzeker bent over de benadering van medewerkers; Hetzelfde type managementproblemen terug blijft komen; U stress ervaart in uzelf. óf Wanneer u uzelf wat gunt dat u leven makkelijker gaat maken.
       Deze training is bedoeld voor managers
       • voor wie de huidige stijl van leidinggeven niet meer voldoet.
       • die meer uit hun werk willen halen dan het ‘mechanisch’ bereiken van een doel.
       • die bezield willen werken, die weten dat er meer in het leven zit, maar nog niet goed weten hoe ze dat eruit halen in hun werk.
       • die niet bang zijn zichzelf te ontmoeten.
       • die resultaat gericht sturen maar merken dat er stress is in de organisatie
       • die hoge eisen stellen aan zichzelf en hun doelen met moeite bereiken.
       • die merken dat de teamspirit afzwakt.
       Opbouw en duur
        De duur van de training bedraagt 6 dagen. Met een totale doorlooptijd van 2 maanden.
         Een trainingsdag start om 10.00 uur en duurt tot 18.00 uur.
          De training bestaat uit 2 blokken van 2 dagen; 2 blokken van 1 dag en een coachingsgesprek.
           Tijdens de training worden supportteams gevormd en oefensessies ingepland. (Verdeling als volgt: 2 dagen/na 3 weken 1 dag/na 3 weken 1 dag/ na 3 weken 2 dagen. Het coachingsgesprek wordt voor iedereen individueel ingepland)

            Dit is een maatwerkproduct. U kunt hiervoor contact opnemen met Guri de Blok

            DISC- training

            Persoonlijkheid: Iemands hoedanigheden, eigenschappen en karaktertrekken =>
            Identiteit

            De persoonlijkheid is het geheel aan eigenschappen die men aan een levend wezen kan verbinden. Het geheel van deze eigenschappen vormt het wezen zijn persoonlijkheid, die men kan karakteriseren in bepaalde termen die hanteerbaar zijn op dat vlak. Zo kan men een wezen levendig of positief ingesteld noemen. Ieder wezen heeft een unieke persoonlijkheid die het wezen onderscheidt van andere wezens. De persoonlijkheid wordt omschreven als het unieke en stabiele patroon van psychologische en gedragskenmerken waardoor de ene mens zich van de andere onderscheidt. Eenvoudig uitgedrukt: De manier waarop iemand met uiteenlopende situaties omgaat of het karakteristieke gedragspatroon dat iemand in verschillende situaties vertoont, noemen we persoonlijkheid.

            De succesvolle persoonlijkheid bestaat niet, wel zijn succesvolle mensen erin geslaagd om hun innerlijk potentieel en uiterlijk gedrag met elkaar in overeenstemming te brengen. Zij zijn zichzelf en proberen niet een rol te spelen, die niet bij hen past. Succesvolle mensen ontwikkelen een gedragsstijl. Zij kennen hun sterke kanten, maar ook hun grenzen en weten daar zo mee om te gaan, dat zij ook kritieke situaties of conflicten in hun beroep of relatie beheersen. In de dynamische omgeving waarin wij tegenwoordig leven, is de enige constante factor de mens en zijn persoonlijkheid. Wie over zichzelf en anderen nadenkt, verhoogt zijn sociale competentie. Hierdoor ontstaan er verbeteringen in:

            – Communicatie en teamvaardigheid
            – Omgang met kritische situaties en conflicten
            – Leidinggeven en beïnvloeding
            – Verantwoordelijkheidsbesef en zelfbewustzijn

            Het bewustzijn van de eigen persoonlijkheid en van de persoonlijkheid van anderen verhoogt de kansen op succes op de werkvloer. Het herkennen van bepaalde gedragspatronen bij jezelf en bij anderen zorgt ervoor dat je effectiever kan handelen en hiermee succesvoller bent.

            Investering
            Deze training wordt verzorgd als een incompany training. Voor een omschrijving of offerte kunt u contact opnemen.

            Octoquest een gestructureerde vraagtechniek van 8 vragen om tot dieggaande veranderingen en samen werking te komen.
            Ook wel RDSC® Relational Development by Soft confrontation genoemd.

            en biedt een compacte en effectieve structuur waarmee u werkrelaties verbetert, conflicten deëscaleert en onuitgesproken weerstanden bespreekbaar maakt. RDSC® biedt u een structuur waarmee u uw verzoeken en vragen effectiever formuleert, de situatie in beeld brengt en de gedachtegangen van uw gesprekspartner direct bevraagt. Deze methode staat voor relatieontwikkeling door strategische, gestructureerde en zachte confrontatie. RDSC® laat zich omschrijven als een verbale judo die afrekent met weigeren of ontwijken en tegelijkertijd beide gesprekspartners helpt de ander in zijn of haar waarde te laten. Deze methode is bestemd voor leidinggevenden, consultants en directeuren.

            Deze training besteedt onder andere aandacht aan:
            • De spanning tussen ongewenste situatie en gewenst resultaat
            • Belangentegenstellingen
            • Negatieve en positieve betrokkenheid
            • Rolopdracht, rolopvattingen en rolverwachtingen
            • Prioriteiten
            • Verstoorde relaties

            Investering
            Deze training wordt verzorgd als een incompany training. Voor een omschrijving of offerte kunt u contact opnemen.

            In company training op maat
            Bovenstaande voorbeelden zijn functionele trainingen die wij zeer vaak uitvoeren. Onze trainers zijn zeer ervaren en hebben meer dan 20 jaar ervaring. Daarnaast schrijven zij boeken en ontwikkelen zij tevens train-de-trainers programma’s.
            Onze trainers staan boven de stof en zijn daarom in staat om:
            • Enerzijds, tijdens de uitvoering van een training individueel maatwerk voor de deelnemers te geven.
            • Anderzijds, op maat programma’s samen te stellen die naadloos aansluiten bij uw vraagstelling.

            Dit verhoogt de effectiviteit van de training, bovendien zorgen de trainers in hun werkwijze voor een oordeelloos confronteren waardoor de leermomenten sterk verankerd raken.

            Investering
            Deze training wordt verzorgd als een incompany training. Voor een omschrijving of offerte kunt u contact opnemen.

            TRAINING TIME MANAGEMENT

            Doelgroep
            De training is bedoeld voor die mensen die zich herkennen in een van de volgende si-tuaties:
            • U heeft geen controle meer over uw dagelijkse werkzaamheden,
            • U heeft het gevoel dat het werk u leeft in plaats dat u bepaald hoe u uw werk in-richt en beheerd,
            • U bent meer en meer werk aan het doen waarvan u vind dat uw medewerkers dat eigenlijk zouden moeten doen,
            • U neemt te vaak werk mee naar huis en desondanks stapelt het zich op,
            • U bent te vaak moe, geïrriteerd, gestresst en heeft de sterke behoefte om hierin verandering te brengen.

            Inhoud

            In de Presence training Time Management worden theorie en praktijk op een actieve wijze, middels oefensituaties, aan elkaar gekoppeld. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij voortdurend de eigen situatie inbrengt en centraal stelt. Pas wanneer deze conditie vervuld is, is de kans op een hoog leerrendement gegarandeerd. Van de deel-nemer wordt ook verwacht dat er voor- en tussenwerk gedaan wordt. Er wordt veel in subgroepen of in twee- of drietallen gewerkt.
            Om de effectiviteit van de training te verhogen wordt deze opgesplitst in twee dagen met een tussenliggende reflectie- en opdrachtperiode.

            De stijl van de trainer kenmerkt zich sterk door een coachende opstelling.

            Bij een in company traject vindt een voorgesprek plaats waarin inhoud en vorm aan-gepast worden, voor zover mogelijk, aan de specifieke wensen van de opdrachtgever.

            Het is mogelijk de training modulair op te bouwen, c.q. uit te bouwen.

            De basis wordt gevormd door de Basistraining Time Management.

            Basistraining Time Management
            In de Basistraining Time Management wordt gefocust op twee leerdoelen.

            1. Effectief en efficiënt gebruik maken van de beschikbare tijd.
            Dit kan beschouwd worden als het klassieke time management. Nadruk ligt op effecti-viteits- en efficiencyverbetering. De onderwerpen zijn:
            • time management, wat moet het opleveren?
            • zelfmanagement: logboek, tijdverspillers,
            • tijdbudget- en tijdverdeling: tijdbudget en modellen voor tijdverdeling,
            • planning: planningsstappen, prioriteitenstelling, factoren die de planning kunnen beïnvloeden,
            • organisatie als tijdverspiller: resultaatgebieden, prestatie-indicatoren, competen-ties,
            • omgaan met verstoringen.

            Investering
            Deze training wordt verzorgd als een incompany training. Voor een omschrijving of offerte kunt u contact opnemen.

            Time management en stijl van leidinggeven.
            Nadruk ligt hierbij op (persoonlijke) stijl van leidinggeven, c.q. het relationele aspect van time management. De onderwerpen zijn:
            • (persoonlijke) stijl van leidinggeven,
            • delegeren,
            • cirkel van beïnvloeding en cirkel van betrokkenheid,
            • effectiviteit = kwaliteit x acceptatie – E = K x A
            • effectief feedback geven,
            • coaching,
            • onderhandelen.

            Tijdinvestering: twee maal een dag van 09.00 – 17.00 uur

            Modules Time Management

            De Basistraining Time Management kan uitgebouwd worden met de volgende modu-les:

            1. Effectieve Gespreksvoering
            Eendaags training waarin aandacht besteed en geoefend wordt met de volgende on-derwerpen:
            • slecht nieuwsgesprek,
            • functionerings- en beoordelinggesprek,
            • coachinggesprek.

            2. Competentiemanagement
            Eendaags training waarin aandacht besteed en geoefend wordt met de volgende on-derwerpen:
            • competenties als doelrealisatie-instrument,
            • persoonlijk ontwikkelplan,
            • functioneel ontwikkelpan.

            3. Stressmanagement
            Eendaags training waarin aandacht besteed en geoefend wordt met de volgende onderwerpen:
            • stress en stressmanagement,
            • anti stress programma.

            Deze modules nemen elk een dag in beslag.

            Investering
            Deze training wordt verzorgd als een incompany training. Voor een omschrijving of offerte kunt u contact opnemen.