Time-management

HomeTime-management

TRAINING TIME MANAGEMENT

Doelgroep
De training is bedoeld voor die mensen die zich herkennen in een van de volgende situaties:
• U heeft geen controle meer over uw dagelijkse werkzaamheden,
• U heeft het gevoel dat het werk u leeft in plaats dat u bepaald hoe u uw werk in-richt en beheerd,
• U bent meer en meer werk aan het doen waarvan u vind dat uw medewerkers dat eigenlijk zouden moeten doen,
• U neemt te vaak werk mee naar huis en desondanks stapelt het zich op,
• U bent te vaak moe, geïrriteerd, gestresst en heeft de sterke behoefte om hierin verandering te brengen.

Inhoud

In de training Time Management worden theorie en praktijk op een actieve wijze, middels oefensituaties, aan elkaar gekoppeld. Van de deelnemer wordt verwacht dat hij/zij voortdurend de eigen situatie inbrengt en centraal stelt. Pas wanneer deze conditie vervuld is, is de kans op een hoog leerrendement gegarandeerd. Van de deel-nemer wordt ook verwacht dat er voor- en tussenwerk gedaan wordt. Er wordt veel in subgroepen of in twee- of drietallen gewerkt.
Om de effectiviteit van de training te verhogen wordt deze opgesplitst in twee dagen met een tussenliggende reflectie- en opdrachtperiode.

De stijl van de trainer kenmerkt zich sterk door een coachende opstelling.

Bij een in company traject vindt een voorgesprek plaats waarin inhoud en vorm aangepast worden, voor zover mogelijk, aan de specifieke wensen van de opdrachtgever.

Het is mogelijk de training modulair op te bouwen, c.q. uit te bouwen.

De basis wordt gevormd door de Basistraining Time Management.

Basistraining Time Management
In de Basistraining Time Management wordt gefocust op twee leerdoelen.

1. Effectief en efficiënt gebruik maken van de beschikbare tijd.
Dit kan beschouwd worden als het klassieke time management. Nadruk ligt op effectiviteits- en efficiencyverbetering. De onderwerpen zijn:
• time management, wat moet het opleveren?
• zelfmanagement: logboek, tijdverspillers,
• tijdbudget- en tijdverdeling: tijdbudget en modellen voor tijdverdeling,
• planning: planningsstappen, prioriteitenstelling, factoren die de planning kunnen beïnvloeden,
• organisatie als tijdverspiller: resultaatgebieden, prestatie-indicatoren, competenties,
• omgaan met verstoringen.

Deze is een incompany training.

U kunt hiervoor contact met ons opnemen.

Time management en stijl van leidinggeven.
Nadruk ligt hierbij op (persoonlijke) stijl van leidinggeven, c.q. het relationele aspect van time management. De onderwerpen zijn:
• (persoonlijke) stijl van leidinggeven,
• delegeren,
• cirkel van beïnvloeding en cirkel van betrokkenheid,
• effectiviteit = kwaliteit x acceptatie – E = K x A
• effectief feedback geven,
• coaching,
• onderhandelen.

Tijdinvestering: twee maal een dag van 09.00 – 17.00 uur

Modules Time Management

De Basistraining Time Management kan uitgebouwd worden met de volgende modu-les:

1. Effectieve Gespreksvoering
Eendaags training waarin aandacht besteed en geoefend wordt met de volgende on-derwerpen:
• slecht nieuwsgesprek,
• functionerings- en beoordelinggesprek,
• coachinggesprek.

2. Competentiemanagement
Eendaags training waarin aandacht besteed en geoefend wordt met de volgende on-derwerpen:
• competenties als doelrealisatie-instrument,
• persoonlijk ontwikkelplan,
• functioneel ontwikkelpan.

3. Stressmanagement
Eendaags training waarin aandacht besteed en geoefend wordt met de volgende on-derwerpen:
• stress en stressmanagement,
• anti stress programma.

Deze modules nemen elk een dag in beslag.