TESTEN

HomeTESTEN

Testen zijn een hulpmiddel om het zelfinzicht te verhogen. Op deze pagina staat de 4DKL-test en de DISC-test.
De 4DKL is een analyse van de klachten die je hebt en de DISC test geeft inzicht in de stijl van je persoonlijkheid en hoe je met uitdagingen en klachten omgaat.

Beide testen kunnen gratis afgenomen worden op onze website.

De 4DKL is een wetenschappelijke test voor volwassenen die helpt om psychische klachten in kaart te brengen. Het geeft een score voor de mentale functies en persoonlijke factoren, het is indicatie van de mate van psychosociale klachten die de afgelopen week ondervonden zijn.
De test duurt 3 tot 10 minuten en geeft inzicht in de klacht op basis van vier dimensies: distress, depressie, angst en somatisatie.
Na afloop van de test ziet u geljik de uitslag.
Wanneer u een uitgebreider resultaat met toelichting wilt ontvangen kunt u optioneel uw gegevens achterlaten.

Testen die je gratis zelf kunt doen.
Ga naar de gratis 4DKL-test

Ga naar de gratis disc-test

Wat is een DISC-test?
Het DISC model is een model van het menselijke gedrag dat u helpt om uzelf en anderen te begrijpen. Het DISC model werkt met vier gedragsstijlen, namelijk:

Dominant = taakgericht en extravert gedrag
Invloed = extravert en mensgericht gedrag
Stabiel = mensgericht en introvert gedrag
Conscientieus = introvert en taakgericht gedrag

Wat doet de DISC-test?
De testresultaten geven een duidelijk overzicht van uuw karakter. De  DISC test laat zien welk gedrag bij u past, legt uit wat uw eigenschappen zijn en geeft u tips hoe u uzelf verder kan ontwikkelen. Verder geeft de DISC-test tips om uw communicatie met anderen te versterken. Deze test is voor u en voor ons een hulpmiddel om inzicht te verkrijgen in welke functie u het meest tot uw recht komt.

De test duurt ongeveer 10 tot 15 minuten. U krijgt 28 vragen voorgelegd, per vraag ziet u een woordgroep. Hier geeft u aan welk woord het minst en het meest bij u past. Na afloop van de test ontvangt u een grafische weergave van uw resultaten. Wanneer u een uitgebreider resultaat met toelichting wilt ontvangen kunt u optioneel uw gegevens achterlaten.

Het is mogelijk om hier gratis een test af te nemen. De diepere achtergrond is dat de test zicht geeft op uw onbewuste tendensen. Door de achterliggende overtuigingen te bevragen krijgt u zicht op een ruimer perspectief van uzelf.

Aanvragen gevalideerde test Ga naar de gratis disc-test

 

Het profielonderzoek geeft een totaalbeeld van de kandidaat/medewerker. De volgende profielen zijn hier in opgenomen: de manier van denken, de beroepsinteresse en karaktereigenschappen. Bij dit laatste profiel komen onder andere aan de orde zelfbewustzijn, grondhouding, besluitvaardigheid en oordeelsvorming. Verder bestaat dit onderzoek uit een vragenlijst waarmee het profiel van de te vervullen functie wordt vastgesteld, het functiemodelonderzoek. Indien het profielonderzoek gecombineerd wordt met het functiemodelonderzoek, kan bepaald worden in hoeverre het profiel van de persoon past op de betreffende functie. Het resultaat van het profielonderzoek is een persoonlijkheidsrapport en een managementrapport. Ook kan de uitwerking van het onderzoek gebruikt worden voor een coachingsrapport. De duur van het onderzoek is 60-90 minuten.

Uw voordelen
– objectief en volledig beeld van de kandidaat
– besparing van tijd in het sollicitatietraject
– tijd besteden aan de meest waardevolle kandidaten
– minder kans op (dure) beoordelingsfouten
– helpt u structuur aan te brengen in de ontwikkeling van de medewerker.

Rapportage
Individueel rapport
Managementrapport
Coachingsrapport
Beknopt rapport van het functiemodel
Beknopt grafische voorstelling van de functie
Individueel grafisch

In het functiemodelonderzoek zijn relevante criteria opgenomen waaraan een voor deze functie geschikte kandidaat moet voldoen. Bij beantwoorden van de vragen kan gebruik gemaakt worden van een al bestaande functieomschrijving. De vragenlijst kan door meerdere personen worden ingevuld (bijvoorbeeld beslisser van de selectieprocedure en manager/leidinggevende bij de functie).
Het resultaat van het functiemodelonderzoek bestaat uit een beschrijving van karaktereigenschappen die van belang zijn bij het vervullen van de functie. Deze rapportage kan vergeleken worden met het profielonderzoek. De vergelijking geeft aan in hoeverre de geteste persoon voldoet in het functieprofiel. Invullen duurt 15–20 minuten per persoon.

Uw voordelen
– versoepelt het selectieproces door duidelijk aanwezige criteria
– geeft u duidelijkheid over waar naar gezocht moet worden (interne beslissers op één lijn krijgen)
– bij matching weet u (vooraf) waar sterke en minder sterke punten van de (nieuwe) medewerker liggen.

Rapportage
Functiemodel
Matchingrapport

Kosten
Het functiemodelonderzoek is gratis in combinatie met het profielonderzoek.

Deze persoonlijkheidstest bestaat uit 120 stellingen. De test meet de arbeidsmotivatie van de werknemer en geeft inzicht in zijn of haar persoonlijkheid in relatie tot werken. Dit instrument biedt de werknemer aanbevelingen voor persoonlijke groei en ontplooiing en voor de werkgever aanwijzingen voor optimale motivatie van de werknemer. Wanneer meerdere tests worden ingevuld, kan het prestatieonderzoek tevens gebruikt worden voor het uitvoeren van een teamanalyse. De duur van het onderzoek is 15-20 minuten.

Uw voordelen
– snel inzicht in waarde en potentieel voor uw organisatie
– betrouwbaar en volledig

Rapportage
Management rapport
Grafisch overzicht
Persoonlijk rapport

De Team Analyse onderzoekt de sterke en zwakke punten van een team door het combineren van de prestatieonderzoeken.

De Team Analyse onderzoekt de sterke en zwakke punten van een team. Bij het team wordt de mate van aanwezigheid van een aantal belangrijke factoren in kaart gebracht. Het rapport brengt via een tabel duidelijk in kaart of en in welke mate sprake is van een onbalans in het team. Van elk van de twaalf onderzochte kenmerken vermeldt het rapport de eigenschappen van de teamleider en van het team als geheel. Bovendien geeft het rapport per kenmerk een aantal aanbevelingen die de leider kan gebruiken om het team efficiënter te laten functioneren. De selectie van nieuwe teamleden gebeurt sneller en met een veel grotere kans op een positief resultaat. De duur van het onderzoek is 15-20 minuten per deelnemer.

Uw voordelen:
– snel en volledig inzicht in sterke en zwakke punten van een team
– efficiënt functioneren van het team na “balancering”
– suggesties aan de teamleider om van elk lid de grootst mogelijke bijdrage te verkrijgen

Rapportage
Teamanalyse rapportage
Individuele rapportage per teamlid

Kosten
Afhankelijk van de grootte van het team.

De Team Analyse onderzoekt de sterke en zwakke punten van een team. Bij het team wordt de mate van aanwezigheid van een aantal belangrijke factoren in kaart gebracht. Het rapport brengt via een tabel duidelijk in kaart of en in welke mate sprake is van een onbalans in het team. Van elk van de twaalf onderzochte kenmerken vermeldt het rapport de eigenschappen van de teamleider en van het team als geheel. Bovendien geeft het rapport per kenmerk een aantal aanbevelingen die de leider kan gebruiken om het team efficiënter te laten functioneren. De selectie van nieuwe teamleden gebeurt sneller en met een veel grotere kans op een positief resultaat. De duur van het onderzoek is 15-20 minuten per deelnemer.

Uw voordelen:
– snel en volledig inzicht in sterke en zwakke punten van een team
– efficiënt functioneren van het team na “balancering”
– suggesties aan de teamleider om van elk lid de grootst mogelijke bijdrage te verkrijgen

Rapportage
Teamanalyse rapportage
Individuele rapportage per teamlid

Kosten
Afhankelijk van de grootte van het team.

Dit onderzoek geeft de opdrachtgever én de kandidaat een goed zicht op de mate waarin de kandidaat over eigenschappen beschikt die nodig zijn om succes in een verkoopfunctie te hebben. De beoordeling vindt plaats op de volgende aspecten: competitiegerichtheid, zelfvertrouwen, vasthoudendheid, energie en commerciële gedrevenheid. De rapportage bestaat uit een rapport voor de kandidaat met voorstellen voor zelfontwikkeling en een managementrapport. Tevens bespreekt het rapport het te verwachten gedrag op de aspecten: benaderen van nieuwe klanten, afsluiten van de koop, opbouwen en onderhouden van relaties, telefonische acquisitie en werken in een team. De duur van het onderzoek is
20-30 minuten.

Uw voordelen:
– snel inzicht in de mate van aanleg voor een verkoopfunctie op 12 variabelen
– objectief
– voorkomt bij ongeschiktheid teleurstelling bij beide partijen
– kostenbesparend doordat coaching gericht kan worden op verbetering van zwakke punten.

Rapportage
Job match management rapport
Individueel rapport

Het klantvriendelijkheidsonderzoek wordt gebruikt bij aanname van nieuw personeel of beoordeling van bestaand personeel en meet een tweetal zaken.
a) In hoeverre matcht de kandidaat met het profiel van de functie (Functiemodel). Hier komt een matchingspercentage uit. De match geeft een overzicht over 8 gedragsfactoren en 2 bekwaamheden, nl. rekenen en taal (op MBO niveau)
b) In hoeverre matcht de kandidaat (sollicitant / werknemer) met het perspectief dat het bedrijf heeft t.a.v. klantvriendelijkheid. Hieruit volgt een andere match en tevens geeft de test een uitslag op de vragen die er t.a.v. klantvriendelijkheid zijn opgesteld. Hier wordt de afwijking tussen bedrijf en kandidaat inzichtelijk gemaakt.

Uw voordelen:
– definitie van uw eigen visie ten aanzien van klantvriendelijkheid
– matchen van nieuwe medewerker op functie en klantvriendelijkheid

Rapportage:
Plaatsingsrapport
Individueel rapport
Coachingsrapport