Non-dualiteit

HomeNon-dualiteit

Non-dualiteit is de ervaring dat de identificatie met wie je denkt te zijn wegvalt. Door te herkennen hoe je onbewust identificeert met bijv. een taak, een rol, een rolopvatting kun je zien dat je vanuit een zelfbeeld de wereld naar jouw hand probeert te zetten. Dit levert druk en spanning op in jezelf en in de relatie met anderen.

Wanneer die identificatie met  je opvatting over hoe je iets moet doen, doorsneden wordt of oplost, dan ontstaat ruimte in je bewustzijn om te ervaren wat er echt aan de hand is.
Die ervaring kenmerkt zich door grote helderheid, vrijheid, vitaliteit en verbondenheid.

Vanuit dat inzicht en met die houding kun je op een andere manier handelen. Handelen vanuit verbondenheid met jezelf en de ander, waardoor het resultaat meer is dan je vanuit je geïdentificeerde opvatting verwachtte.

Het blijkt dat je heel eenvoudig dit zelfbeeld los kunt leren laten en dat je dan je ware potentieel ervaart. Dat is wat je kunt leren in de ont-moeting in Non-dualiteit.

Dat kan via één of meerdere van de onderstaande activiteiten, of U kunt hiervoor rechtstreeks contact opnemen met Guri de Blok.

De laatste vrijdag van de maand staan bijeenkomsten over non-dualiteit, hierbij gaat het om de directe ervaring van vrijheid, stilte, rusten in wie je werkelijk bent. De vorm van de bijeenkomst is een open ontmoeting.
Het leven nodigt ons elk moment uit om jezelf te zijn. Door je eigen dilemma in te brengen onderzoeken we of de vorige zin waar is. Aan de hand van jouw vraag reizen we via de mind/intellect of via het gevoel naar de directe ervaring van Zijn. Om vanuit dat perspectief te herkennen dat je altijd al thuis bent. Dat jouw stilte, vrijheid, vreugde, liefde en kracht onbeschadigd is en niet begrensd. Hierdoor verandert je Presentie.
Soms zijn er momenten van diep geluk en eenheid als je iets bereikt in je denken, voelen of handelen. Op die momenten is geen ik meer. Dan valt het doel en streven weg en kan je ware aard verschijnen. Dit is je essentiële identiteit, waarin de kwaliteiten van rust, openheid, vrede, eenheid verschijnen zonder dat je iets doet. De gebruikelijke verwarring is dat je denkt dat je het geluk bereikt hebt door te doen. Maar wezenlijk is dat door stoppen met streven, de dualiteit tussen jou en de wereld oplost en je essentiële identiteit verschijnt. Zodra je dit vast wilt houden verdwijnt de ervaring en lijkt het geluk te verdwijnen en de pijn van het gemis zelfs groter te worden.
We starten ons onderzoek precies op de plaats waar we ons zelf aantreffen (bijv. in dualiteit, pijn, stress). Door ons open te stellen voor onze eigen directe ervaring en deze leidraad te volgen, gaan we onze ware non-duale aard herkennen. Iedere avond kent zijn eigen unieke dynamiek en zal diverse thema’s onthullen.

Kosten € 15 per avond.
U kunt met onderstaande link inschrijven.

Data
vrijdag 25 maart
vrijdag 29 april
vrijdag 27 mei
vrijdag 24 juni
NB 22 april en 28 mei Non-dualiteit en vreugde in je werk.
NB 29 april Start training Non-duaal Zelf leiderschap

Najaar:
30 september
28 oktober
25 november

Persoonlijk consult non-dualiteit.
De reden voor een consult kan zijn een vraag van de ratio, een gevoelsdilemma, een emotioneel probleem of de zoektocht naar waarheid, liefde of eenheid. Alles wat voor jou echt belangrijk is, is een ingang naar wie je werkelijk bent.

Tijdens de persoonlijke ontmoeting ‘reizen’ we aan de hand van jouw ervaring in dit moment naar wie je in wezen bent.

In de ontmoeting kun je herkennen dat je vraag samenhangt met een identificatie (van wie je denkt te zijn). Door de oriëntatie op je identificatie los te laten kom je in het non-conceptuele bewustzijn en het directe ervaren van dat wat is. Dit verschijnt als openheid, ruimte, rust, vreugde, helderheid en de sensatie dat je thuis komt in je Zelf.

Als je dit ‘landen in je Zelf’ in het moment onderzoekt blijkt, dat je onbegrensd en tijdloos bent en herken je de Eenheidservaring als dat, wat en wie je werkelijk bent. In die ervaring verschijnt het inzicht dat je altijd al Thuis was. Dan is er niets meer te doen, je bent al vrij.

Wanneer het inzicht en die houding van ‘Non-doing’ om actualisatie en integratie in jou vraagt, dan zijn houdingsoefeningen behulpzaam. Die beoefening kan, naast wat het leven uit zichzelf al aanbiedt, door vervolg consulten of op avonden over non-dualiteit (laatste vrijdag van de maand).

De duur van een consult is 1 of 1,5 uur

U kunt hiervoor contact opnemen met Guri de Blok.  

Non-dualiteit en innerlijke strijd
Superego is een deel van onze persoonlijkheid waarin de stem van onze ouders en omgeving is geïnternaliseerd. De boodschappen van correctie en aanmoediging uit onze kindertijd klinken nog door in het heden. Het is niet alleen de stem die we horen om ons driftleven (It of Es) te corrigeren, maar het uit zich ook als een gevoelde spanning of kramp in ons lichaam. Ego is het deel dat dit loyaliteitsconflict tussen taalinstructies van de ouders “het geweten” en de eigen gevoelens zijn weg probeert te vinden.
Dit loyaliteitsconflict is er niet alleen tussen de taal, het denken en het voelen, maar ook tussen de buitenwereld (het volgen van de ander) en de binnenwereld (autonomie). Een conflict tussen samenzijn met de andere (de symbiose) of het alleen zijn de individualiteit (separatie).
Veel (innerlijke) conflicten in verschillende situaties zijn te herleiden naar dit primaire loyaliteitsconflict tussen liefde, samenzijn en waarheid/autonomie en kan als zeer verscheurend ervaren worden. Bij moeilijke omstandigheden lijk je geen goede keuze te kunnen maken, zonder pijn en lijden.
In dit ogenschijnlijke conflict van tegenstellingen en dualiteit lijkt dat we een keuze moeten maken voor het ene (ik, ich) of de ander.
Wanneer we preciezer beginnen waar te nemen, hoe die superego stem klinkt, de toon en de agressie en de intentie erachter, kunnen we gaan herkennen dat het een stem van het verleden is. Een stem die een oud model van de werkelijkheid op het heden probeert te drukken.

We kunnen gaan herkennen dat het niet de open intelligentie is die actueel de beste wil en die we in werkelijkheid zijn. Door het eenvoudig benoemen van het conflict tussen voelen en denken, ontstaat al een rust door de herkenning. Bovendien wordt met de erkenning dat beiden waar zijn, een ruimte en vrijheid voelbaar omdat je niet voor het een of de andere hoeft te kiezen. Wanneer je die rust toe kunt staan, kan die zich verdiepen in stilte. Wanneer je je richt op die stilte zal zich de vitaliteit aan gaan dienen en kun je gaan herkennen dat je verbonden en uniek bent en de dualiteit zich oplost.
Tijdens de tweedaagse training zullen we technieken uit verschillende tradities gebruiken maar in het bijzonder een krachtige techniek die het conflict laat smelten, waardoor je het Zijn op een directe manier ervaart. Je doorziet en doorvoelt dat er nooit een conflict is geweest, slechts een illusie van je geest.
In de training reizen we meerdere malen naar de staat van het non-duale gewaarzijn, opdat je dit kunt gaan herkennen als je grond i.p.v. het resultaat van een actie en je leert rusten in je Zijn.

Vrijdag 17 juni en Zaterdag 9 juli 2016.

Kosten zijn € 160 voor particulier en € 240 bedrijfsmatig incl. koffie thee en lunch.

Inschrijven via de themadagen pagina van Djoj

Voor meer informatie vul uw naam en email in en de download link naar onze PDF 'Reis naar de rijkdom in jezelf'verschijnt onder het formulier

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Locatie Djoj Rotterdam
Datum Tijd Activiteit
vrijdag 18 maart 19:30-21:30 Informatie avond Reis naar de rijkdom in je Zelf
zaterdag 19 maart 19:00-21:30 Avondje Anders uit diner en
Non-dualiteit en vreugde in werk
vrijdag 25 maart 19:30-21:30 Open avond Non-dualiteit

Vrijdag 8 april 13:30–17:00 Workshop Reis naar de rijkdom in jezelf € 20,-
zaterdag 16 april 19:00-21:30 Avondje Anders uit diner en
Reis naar de rijkdom in jezelf € 15,-
Maandag 18 april 19:30-21:30 Informatie avond Reis naar de rijkdom in je Zelf
Vrijdag 22 april 10:00-17:00 1e dag Workshop: Non-dualiteit en vreugde in werk
vrijdag 29 april 10:00-17:00 Dag 1 Training Reis naar de rijkdom in je Zelf
vrijdag 29 april 19:30-21:30 Open avond Non-dualiteit

vrijdag 27 mei 10:00-17:00 Dag 2 Training Reis naar de rijkdom in je Zelf
vrijdag 27 mei 19:30-21:30 Open avond Non-dualiteit
zaterdag 28 mei 10:00-17:00 2e dag Workshop: Non-dualiteit en vreugde in werk

Vrijdag 17 juni 10:00-17:00 Non-dualiteit en oplossen van innerlijke strijd
vrijdag 24 juni 19:30-21:30 Open avond Non-dualiteit

Zaterdag 9 juli 10:00-17:00 Non-dualiteit en oplossen van innerlijke strijd.

Inschrijven via de openavonden pagina van Djoj

Interventie met een student uit de training: Reis naar de rijkdom in je Zelf

Guri: De uitnodiging is het benoemen van ons ongemak. Het gewoon waar laten zijn en dan ontstaat er eigenlijk contactruimte omheen. En als je dat toestaat, dan zak je er doorheen en kom je in Zijn uit. Dus mijn stelling: Elke pijn en ongemak is een ingang tot levensgeluk, tot wie je bent. Maar onze gewoonte is: o, dit is pijn daar wil ik van af. Echter, de pijn is je ingang tot Zijn.

St: Eerst is er angst en de defensie komt veel en veel later, naar mijn gevoel.
Guri: Ja, dat klopt door dat er angst is ga je dingen doen en je defensie opwerpen. Maar op een gegeven moment is angst nog datgene waar je je aan vast houdt. En als je je angst los durft te laten dan blijkt er alleen maar gewoon presentie te zijn. Dus het is nog veiliger dan aan je angst vast te houden, dan niet te weten wie je bent. Het is eerst moeilijke het te herkennen als zodanig. Als je je herinnert die vulkaan of het gat waar we doorheen gingen. Dan komt er paniek, leegte, zwartheid, niet meer weten en als je dan toch present bij kan blijven dat je het gewoon niet weet. Je weet helemaal niks meer, en je ziet een zwart gat en dat transformeert ineens naar ruimte en de leegte wordt volledigheid. Maar de ingang is de angst.
Laten we dit onderzoeken aan de hand van een emotie, bijvoorbeeld schaamte;

5.5 Demonstratie Reis naar Zijn via de intentie

Guri: Dus als we even terug reizen naar de schaamte, is dat oké? Dus hoe verschijnt de schaamte in jouzelf? Wat neem je waar als sensaties?
St: Ik merk dat ik dan, eigenlijk zie ik mezelf stiekem sigaretten in mijn broekzak stoppen, dat niemand het ziet. Dan is er ook een stemmetje van maar iedereen ziet dat, dus dat dan is er wat maakt het uit, je gaat het doen. De schaamte is omdat ik dan niet schoon ben omdat ik rook.
Guri: Is dat de overtuiging, niet schoon omdat ik rook?
St: Ja.
Guri: Als je nu vraagt. Hoe oud ben je bij die overtuiging? Hoe oud voel je je?
St: 3-4
Guri: En zijn er mensen bij betrokken bij die overtuiging? Komt er spontaan een beeld over mensen. Als er niets verschenen is, dan is het waarschijnlijk niet, maar je hoeft niet op zoek te gaan.
St: Moeder
Guri: Dus mogelijk je moeder.Dus wat is de intentie die erachter ligt? Dat je niet schoon zou zijn, wat is de intentie die erachter ligt. Wat wil je eigenlijk bereiken?
St: Ik onderdruk mijn puurheid.
Guri: Juist, zo mooi. Ik onderdruk mijn puurheid. Dat is als het ware wat je wil bereiken. Hoe neem je dat waar in je lichaam? Dat je puurheid onderdrukt?
St: Het wordt warm in mijn ogen.
Guri: In je ogen. Wat is de sensatie in je ogen?
St: Die gaan heel snel heen & weer.
Guri: En welke leeftijd heb hier? Heb je hier een bepaalde leeftijd of is dat hetzelfde?
St: Iets ouder.
Guri: Zijn er mensen bij betrokken?
St: Nee.
Guri: Wat is de intentie van het onderdrukken van je puurheid?
St: Stel je voor dat je anders bent?
Guri: Stel je voor dat je anders bent. We gaan een laag dieper. Hoe verschijnt dat in je lichaam? Blijf ademen. Wat begin je waar te nemen.
St: Tintelen overal. Mijn hoofd gaat open.
Guri: Hoe oud ben je hier?
St: 21
Guri: Zijn er mensen bij betrokken?
St: Nee
Guri: Wat is de intentie die er achter ligt? Stel je voor dat je anders bent?
St: Niet willen opvallen.
Guri: Wat neem je waar in je lichaam door de overtuiging niet willen opvallen?
St: Gaat weer naar mijn ogen.
Guri: Wat neem je waar in je ogen?
St: Ik kijk scheel.
Guri: Hoe oud ben je hier?
St: 30
Guri: Zijn er mensen bij betrokken? Wat gebeurt er nu?
St: Ik hoor niets meer.
Guri: Je hoort niets meer. Wat is de intentie die erachter ligt niet meer op willen vallen?
St: Niet willen leven.
Guri: Hoe voelt het aan in jelichaam, het niet willen leven? Hoe verschijnt dat in je lichaam?
St: Alsof ik een steen ben, stil.
Guri: Hoe oud ben je hier bij die overtuiging?
St: Een paar jaar geleden.
Guri: Waren er mensen bij betrokken?
St: Nee
Guri: Wat is de intentie achter niet willen leven?
St: Te leren leven.
Guri: Dus hoe voelt dat in je lichaam de overtuiging te leren leven?
St: Als iets fijns.
Guri: Hoe verschijnt dat bij jou, wat voor sensaties neem je waar?
St: Voel kracht.
Guri: En hoe oud ben je bij die overtuiging?
St: Nu
Guri: Wie is erbij betrokken?
St: Het leven
Guri: En wat is de intentie achter leren leven?
St: Niets
Guri: Hoe ervaar je die intentie in je lichaam?
St: Iets in mij zit hier.
Guri: Iets in mij zit hier. Hoe verschijnt dit niets in jou?
St: Julie zien mij.
Guri: Wat is de sensatie die je daarbij ervaart?
St: Helder, licht.
Guri: Die helderheid of licht, is daar een begin of een eind aan?
St: Nee
Guri: Nee. Dus nu is S in haar bron. Nu ga ik andere vragen stellen. Ben je begrenst op enigerlei manier?
St: Nee
Guri: Is dit er ooit niet geweest?
St: Nee
Guri: Is er iets wat hier buiten valt?
St: Nee
Guri: Is er onderscheid tussen jou en de wereld?
St: Nee
Guri: Wie ben je hier?
St: Niemand.
Guri: Is hier een probleem?
St: Nee
Guri: Oké, dit is de oefening. Dus vanmiddag gaan we terug reizen. Dus als je hier in jezelf rust, in de wijsheid, in het niemand zijn. Wat hebben we dan als boodschap naar de persoon toe die wil leren leven. Wat zou je daarover willen zeggen van hieruit.
St: Wees geduldig in het leren ervaren van je eigen bron, vertrouwen in jezelf.
Guri: Wat gebeurt er met die persoon als je dit zegt? Wat merk je.
St: Aandacht voor het gekwetste kind.
Guri: Als je het vanuit je bron, het helpt. Wat zie je dat met haar gebeurt?
St: Ze komt tot bloei.
Guri: Als je die bloei helemaal toe staat.
St: Dan wordt het zomer.
Guri: Als je die zomer helemaal toe staat.
St: Dat is het fijn.
Guri: Dan gaan we de oefening beëindigen, dan ge ja vandaar uit. Wat ga je dan zeggen tegen de persoon die niet wil leven? Wat zou je haar tegen willen zeggen?
St: Die is welkom. Die mag mee op reis.
Guri: Dus je staat het toe dat die helemaal versmelt. Wat gebeurt er met die persoon als die helemaal welkom is, wat zie je dat er verandert? Wat neem je waar?
St: Die buigt.
Guri: Wat gebeurt er dan?
St: Dankbaar dat ik leef.
Guri: Vanaf dit niveau kan je weer een niveau hoger gaan totdat je tegenkomt waarop er andere mensen bij betrokken waren. Dat is het niveau waar we eindigen met de oefening.

Video Interview door Patrick Kicken