Cursus Mindfullness at Work

HomeCursus Mindfullness at Work

Mindfullness at Work

Inhoud          

Deze cursus is een ervaringsgerichte meditatiecursus. Momenten van mediteren worden afgewisseld door uitleg over het bewustzijn vanuit verschillende perspectieven. De invalshoeken die we kiezen zijn: het denken, voelen en gewaarzijn. Vanuit deze verschillende invalshoeken is er een andere beleving van de werkelijkheid.

Vanuit het denken is er een continue activiteit, zoals het benoemen van de feiten, vergelijken, beoordelen, argumenteren. Vaak gekoppeld aan een voortdurende innerlijke (kritische) zelfbeoordeling die moeilijk te stoppen lijkt. Vanuit het voelen kan er onrust, gejaagdheid maar ook plezier en blijdschap worden waargenomen. Het voelen geeft de informatie over hoe de situatie ervaren wordt. Door bewust de gevoelsinhoud met aandacht te onderzoeken blijkt deze te veranderen naar rust en openheid. Het gewaarzijn is een bewustzijnshouding waarbij u rust als waarnemer van de gevoelens en gedachten. Hierbij komen spontaan kwaliteiten van stilte, openheid, verbondenheid, kracht en helderheid naar voren.

  De volgende onderwerpen komen o.a. aan bod:

  Tijdens de cursus krijgt u inzicht in en oefent u met de overgang van voortdurende innerlijke activiteit en reactie op de inhoud van uw bewustzijn, naar rusten in zijn. Om vervolgens vanuit dát gewaar zijn te handelen en de kwaliteitsverschillen te ervaren.

  U oefent op verschillende manieren door middel van zittende, lopende en staande oefeningen. Door deze oefeningen (bewust) op de werkvloer en thuissituatie te integreren, zult u merken dat er meer helderheid ontstaat en dat u meer gaat genieten van uw dagelijkse activiteiten.

  Redenen om de training te volgen

  Door de toegenomen rust raakt u minder in uw onbewuste actietendensen verstrikt. Neemt de kritische (zelf)beoordeling af en neemt de wederzijdse waardering en het plezier in contacten met collega’s toe.

  Deze training is bedoeld voor

  Iedereen die inzicht wilt krijgen in de eigen onbewuste actietendensen en deze om wilt zetten in kwaliteiten van openheid, rust, verbondenheid, kracht en helderheid.

  Opbouw en duur

  De cursus bestaat uit totaal 6 dagdelen. Met een totale doorlooptijd van ca. 2 maanden.

  Een cursusdag start om 9.30 uur en duurt tot 13.00 uur.

  De cursus wordt gegeven in 6 workshops van elk 3,5 uur.Het plenaire gedeelte duurt 2 uur.Aansluitend vindt er individuele coaching of gerichte communicatietraining met de deelnemers plaats. Dit duurt ca. 1,5 uur.(De coaching gaat over toepassing van de geleerde technieken in de werkomgeving)

  Voor data en locatie  zie pulldown agenda

  Kosten

  Investering

  Cursus

  Als particulier betaalt u voor deze cursus € 425,-

  Als bedrijf betaalt u voor deze cursus € 795,- excl. 21% BTW

  Dit bedrag is exclusief trainingsmateriaal en arrangementskosten.

  Deze training kan ook worden verzorgd als een incompany training.

  Dit is een maatwerkproduct. U kunt hiervoor contact opnemen met Guri de Blok