Training en coaching

De trainingen en coaching richten zich op het leren en erkennen van de vaardigheden en herkennen van de wijze waarop u uzelf begeleidt. Door hierop het inzicht te vergroten en de zelflimiterende overtuigingen te ont-moeten, ervaart u direct uw authenticiteit. Dat geeft vitaliteit en openheid. Vanuit die houding bent u in staan om op een nieuwe wijze uw toekomst vorm te geven.

Tijdens het leren van elke vaardigheid zijn er vier bekende fases. Tijdens het leerproces speelt het zelfreflecterend vermogen (zelfbeoordeling) een grote rol. Afhankelijk van de leerfase en de mate waarin uw competentie groeit, is dit ondersteunend of juist zeer kritisch. Het verschijnt in de vorm van stress en als innerlijke dialoog. Deze dialoog is vaak onbewust en geleid door oude emoties en overtuigingen.

De training en coaching richt zich in de zakelijke markt met name op de vaardigheden in communicatie, leiderschap, sales en management. Bij particulieren op het omgaan met grote bedreigende veranderingen in het leven en bezield werken.

Om uw competentie in uw functie naar een nieuwe hoogte te brengen, vraagt om een andere houding in plaats van verbetering van wat u al kunt.
De werkwijze is vanuit een zijnsgeoriënteerd perspectief. Vanuit de (te leren) ervaring dat u rust in wie uzelf bent en vandaar uit u verbindt met wat u werkelijk wilt. Dit in tegenstelling tot de onbewuste aanname dat u niet goed bent en moet verbeteren.

Doe de gratis DISC test

Het DISC model is een model van het menselijke gedrag dat u helpt om uzelf en anderen te begrijpen. De testresultaten geven een duidelijk overzicht van uw karakter. Na afloop van de test ontvangt u uw resultaten.

           START DE DISC TEST             

DISC Pie

 

Introductieworkshop Reis naar de rijkdom in jezelf

Door middel van de introductie workshop kunt u kennismaken met de Reis naar de rijkdom in jezelf. Wilt u ervaren dat het mogelijk is om ondanks de uiterlijke omstandigheden, door simpele houdingsoefeningen contactvol aanwezig te zijn en rijkdom te ervaren ?

Meer informatie

Training

De trainingen zijn zo ingericht dat er vaardigheden geleerd worden, en tevens vanuit een ruimer perspectief –zijnsoriëntatie- de houdingsaspecten onderzocht worden. Hierdoor ontstaat zicht op de innerlijke rijkdom in plaats van het vaardigheidstekort en leert u met plezier.

Lees Meer

Coaching

Coaching op het snijvlak van vaardigheid en houding. De focus wordt gebracht op de houding tijdens het leren van vaardigheden. Hierdoor ontstaat de directe ervaring van innerlijke vrijheid en plezier in het onderzoeken en leren.

Lees meer

Testen

Zelfkennis vanuit testen levert een schat aan informatie en begrip over hoe u in de wereld staat en wat u (onbewust) drijft. Door de vraag achter de drives te stellen, belandt u in een ruimer perspectief. Doe de gratis DISC test.

Lees meer