Training en coaching

De trainingen en coaching richten zich op het leren van vaardigheden en herkennen van de wijze waarop u uzelf begeleidt. Door op het laatste uw inzicht te vergroten en de zelflimiterende overtuigingen te ontmantelen, ervaart u direct uw kracht en authenticiteit. Dat geeft vitaliteit en openheid. Vanuit die houding bent u in staan om op een nieuwe wijze uw toekomst vorm te geven.

Bij het leren van elke nieuwe vaardigheid zijn er vier bekende fases. Tijdens dat leerproces speelt het zelfreflecterend vermogen (zelfbeoordeling) een grote rol. Afhankelijk van de leerfase en de mate waarin uw competentie groeit, is dit ondersteunend of juist zeer kritisch. Het verschijnt in de vorm van stress en als innerlijke dialoog. Deze dialoog is vaak onbewust en geleid door oude emoties en overtuigingen.

De training en coaching richt zich met name op de vaardigheden en houding in verzuimherstel, stressreductie, communicatie, management en leiderschap. Bij particulieren op is de focus op het omgaan met grote (bedreigende) veranderingen in het leven en bezield werken. Bij de coaching en training gaat het om uw authenticiteit en uw ongekende potentieel.

Om uw competentie in uw functie naar een nieuwe hoogte te brengen, vraagt om een andere houding in plaats van verbetering van wat u al kunt.
De werkwijze is vanuit een zijnsgeoriënteerd perspectief. Door ervaringsgericht te leren om te rusten in wie uzelf bent en te verbinden met wat u werkelijk wilt, verschijnt spontaan inzicht over het juiste handelen. Dit in tegenstelling tot de onbewuste aanname dat u niet goed bent en moet verbeteren.

Heeft u persoonlijke vraag, neem dan gerust contact op, en ervaar zelf tijdens het gesprek uw authentieke potentieel.

Voor uw organisatie of team vraag, kunnen we manieren aangeven om organisatie potentieel vrij te maken. Een out of the box directe ervaring is slechts een klik weg of telefoontje weg

Doe de gratis DISC test

Het DISC model is een model van het menselijke gedrag dat u helpt om uzelf en anderen te begrijpen. De testresultaten geven een duidelijk overzicht van uw karakter. Na afloop van de test ontvangt u uw resultaten.

           START DE DISC TEST             

DISC Pie

 

Introductieworkshop Reis naar de rijkdom in jezelf

Door middel van de introductie workshop kunt u kennismaken met de Reis naar de rijkdom in jezelf. Wilt u ervaren dat het mogelijk is om ondanks de uiterlijke omstandigheden, door simpele houdingsoefeningen contactvol aanwezig te zijn en rijkdom te ervaren ?

Meer informatie

Training

De trainingen zijn zo ingericht dat er vaardigheden geleerd worden, en tevens vanuit een ruimer perspectief –zijnsoriëntatie- de houdingsaspecten onderzocht worden. Hierdoor ontstaat zicht op de innerlijke rijkdom in plaats van het vaardigheidstekort en leert u met plezier.

Lees Meer

Coaching

Coaching op het snijvlak van vaardigheid en houding. De focus wordt gebracht op de houding tijdens het leren van vaardigheden. Hierdoor ontstaat de directe ervaring van innerlijke vrijheid en plezier in het onderzoeken en leren.

Lees meer

Testen

Zelfkennis vanuit testen levert een schat aan informatie en begrip over hoe u in de wereld staat en wat u (onbewust) drijft. Door de vraag achter de drives te stellen, belandt u in een ruimer perspectief. Doe de gratis DISC test.

Lees meer